Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Grażyna Rosa

Adres: ul. Mickiewicza 64, 71-101  Szczecin, pok. 336

Telefon: 91 444 1985

e-mail: dyrektor.gpg@usz.edu.pl

 

 

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr hab. Rafał Klóska, prof. US

Adres: ul. Mickiewicza 64, 71-101  Szczecin, pok. 333

Telefon: 91 444 1985

e-mail: rafal.kloska@usz.edu.pl