Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej rozpoczął działalność 1 października 2019 roku na mocy Zarządzenia nr 137/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Uniwersytecie Szczecińskim.

Instytut tworzą pracownicy wywodzący się z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, kontynuujący bogate tradycje naukowe obu wydziałów.

Aktualności

  • 6 MAJA 2021
  SEMINARIUM NAUKOWE

  SEMINARIUM NAUKOWE

  więcej
  • 21 KWIETNIA 2021
  Warsztaty z języka migowego

  Warsztaty z języka migowego

  Koło Naukowe EconomUS działające przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej zaprasza wykładowców Uniwersytetu Szczecińskiego na warsztaty z języka migowego. Warsztaty z języka migowego mają za zadanie przybliżyć problematykę Głuchych oraz nauczyć podstaw języka migowego, aby wiedzieć jak zachować się w ich otoczeniu oraz zrozumieć bariery jakie napotykają. KN EconomUS już raz organizowało warsztaty z

  więcej
  • 13 KWIETNIA 2021

  Ekspresowym tempem zbliża się kolejna edycja Wirtualnej Giełdy Pracy, organizowanej przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego, która w tym roku odbędzie się pod hasłem Networking Week. Podczas tygodniowego eventu (19-23.04.2021 r.) postaramy się przekonać Państwa jak ważne jest budowanie swojej sieci kontaktów już na studiach.  W ramach Wirtualnej Giełdy Pracy – Networking Week przygotowaliśmy szereg działań,

  więcej
  • 10 KWIETNIA 2021
  „Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego”.

  „Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego”.

  Uniwersytet Szczeciński ogłasza nabór pracodawców zainteresowanych organizacją i realizacją dwumiesięcznych staży dla studentów III roku kierunku Bezpieczeństwo Wodne, będących beneficjentami projektu „Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego”. W okresie realizacji wsparcia Pracodawca otrzymuje refundację wynagrodzenia opiekuna stażu, pozostałe koszty, tj. m.in. wynagrodzenie stażysty, koszty ubezpieczenia pozostają po stronie realizatora projektu, tj. Uniwersytetu Szczecińskiego. Studenci kierowani na

  więcej
  • 31 MARCA 2021
  Życzenia świąteczne

  Życzenia świąteczne

  więcej
  • 3 MARCA 2021
  XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą pracę dyplomową tematycznie związaną z Województwem Zachodniopomorskim

  XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą pracę dyplomową tematycznie związaną z Województwem Zachodniopomorskim

  W ramach XII edycji Konkursu oceniane będą prace wykonane w 2020 r. związane tematycznie z województwem zachodniopomorskim w kategoriach: planowania przestrzennego i urbanistycznego, projektowania architektonicznego oraz architektury krajobrazu. Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Termin składania zgłoszeń – do dnia 30 czerwca 2021 r.

  więcej