Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej rozpoczął działalność 1 października 2019 roku na mocy Zarządzenia nr 137/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Uniwersytecie Szczecińskim.

Instytut tworzą pracownicy wywodzący się z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, kontynuujący bogate tradycje naukowe obu wydziałów.

Aktualności

  • 8 WRZEśNIA 2021
  Wykład habilitacyjny dr. Zbigniewa Głąbińskiego

  Wykład habilitacyjny dr. Zbigniewa Głąbińskiego

  Wykład habilitacyjny dr. Zbigniewa Głąbińskiego na temat: „Ramy koncepcyjne badań turystyki dostępnej” odbędzie się dnia 20 września 2021 r. o godz. 12:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.   Osoby chcące uczestniczyć w wykładzie habilitacyjnym proszone są o zgłoszenie swojego udziału za pomocą formularza: link do zgłoszenia udziału do dnia 16.09.2021 r. Osoba zgłoszona

  więcej
  • 20 LIPCA 2021
  STUDIUJ Z NAMI !!!

  STUDIUJ Z NAMI !!!

  Zapraszamy do studiowania na naszych kierunkach. Więcej informacji o nich można znaleźć na stronie https://gpg.usz.edu.pl/studenci/ Oferujemy kierunki na studiach I stopnia (studia licencjackie) i II stopnia (studia magisterskie). Wiedzę na tych kierunkach można zgłębiać w formułach: stacjonarnej i niestacjonarnej). Nasze kierunki to: · Branding miast i regionów – NOWOŚĆ     https://kandydaci.usz.edu.pl/branding-miast-i-regionow-nowosc/ https://kandydaci.usz.edu.pl/branding-miast-i-regionow-nowosc-2/ · Innowacyjna gospodarka miejska

  więcej
  • 7 LIPCA 2021

  Oferta na płatne praktyki wakacyjne dla STUDENTÓW

  Jesteśmy firmą zajmującą się projektami w obszarze odnawialnych źródeł energii i chcielibyśmy zaproponować studentom geodezji, geoinformatyki i kartografii po drugim roku i wyżej płatne praktyki stażowe w okresie wakacji 07,08,09’2021r. Dzięki praktykom w naszej firmie studenci poznają potencjalne możliwości i kierunki rozwoju OZE w Polsce oraz nauczą się biegle korzystać ze wszystkich dostępnych portali systemów

  więcej
  • 27 CZERWCA 2021

  Drodzy Studenci, Doktoranci w październiku 2021 roku planujemy kolejną edycję DNIA ORGANIZACJI. Inicjatywa ta, w naszym zamierzeniu, jest jednodniową konferencją intensyfikującą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w regionie. Dodatkowo – promuje organizację i rozumienie tego terminu z różnych punktów widzenia. W tym roku DZIEŃ ORGANIZACJI 2021 będzie poświęcony obliczom organizacji. Chcemy pokazać jak przedstawiciele różnych dyscyplin

  więcej
  • 21 CZERWCA 2021
  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Olejniczak

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Olejniczak

  Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego na podstawie § 7. ust. 3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r.,

  więcej
  • 8 CZERWCA 2021
  KONKURS DLA STUDENTÓW US !!

  KONKURS DLA STUDENTÓW US !!

    Regulamin konkursu Instytutu  

  więcej