Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej rozpoczął działalność 1 października 2019 roku na mocy Zarządzenia nr 137/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Uniwersytecie Szczecińskim.

Instytut tworzą pracownicy wywodzący się z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, kontynuujący bogate tradycje naukowe obu wydziałów.

Aktualności

  • 8 WRZEśNIA 2023

  W okresie wakacyjnym ukazał się najnowszy numer Przeglądu Uniwersyteckiego. Wiele treści związane jest z aktywnością naszego Instytutu, a mianowicie: podsumowanie międzynarodowej konferencji naukowej Problemy i wyzwania geografii komunikacji, str.63 podsumowanie zakończonego projektu Młody e-lider, str.99 opis inicjatyw, takich jak: Dzień Geografa oraz Dzień Włoski, str.101 a w dziale Rozmowy o nauce, można zapoznać się z

  więcej
  • 17 LIPCA 2023
  PATRONAT IGPiGSE nad konkursami wiedzy ekologiczno-geograficznej

  PATRONAT IGPiGSE nad konkursami wiedzy ekologiczno-geograficznej

  „Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego  objął patronatem konkursy wiedzy ekologiczno-geograficznej realizowane przez Fundację Sport i Turystyka Bez Granic.  Pierwsze konkursy zostały zrealizowane dla dzieci i młodzieży przebywających na półkoloniach w Lipianach i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nie obyło się bez łez rywalizacji, ale przede wszystkim była wielka satysfakcja z wygranych! 😀Wszystkim uczestnikom gratulujemy ducha walki

  więcej
  • 7 LIPCA 2023
  Absolutorium Ogólnouczelniane Uniwersytetu Szczecińskiego

  Absolutorium Ogólnouczelniane Uniwersytetu Szczecińskiego

  Dnia 30.06.2023 r.  odbyło się Absolutorium Ogólnouczelniane Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczególne wyróżnienie za osiągnięcia naukowe oraz osiągnięcia organizacyjne otrzymało około 30 absolwentów. Miło Nam poinformować, że 14 studentów to byli studenci  kierunku Turystyka i Rekreacja oraz kierunku Gospodarka Przestrzenna.  Marcin Chruśliński , Krzysztof Kosmala, Malwina Dąb, Natalia Kochanowska, Martyna Krasoń, Maja Krakowiak, Zuzanna Marszewska, Piotr Pawłowski,

  więcej
  • 7 LIPCA 2023

  Podziękowania od Fundacji Sport i Turystyka dla naszego Instytutu za pomoc w organizacji i za wsparcie merytoryczne w konkursie geograficznym. Konkurs ze znajomości ziemi myśliborskiej i pyrzyckiej, a dotyczył uczniów z sołectwa Sitno i okolic. Szczególne podziękowania skierowane były do prof. Grażyny Rosy oraz dr. Rafała Szymańskiego. Dziękujemy za miłe słowa!

  więcej
  • 28 CZERWCA 2023
  Program Społecznik 2022-2024

  Program Społecznik 2022-2024

  Zgodnie z zapowiedziami,pracownicy IGPIGSE wraz z członkami PTE sfinalizowali projekt Green Zone. Projekt ten był dedykowany studentom, by jeszcze lepiej czuli się w murach uczelni.  „Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego”.    

  więcej
  • 26 CZERWCA 2023

  W dniach 18-22 czerwca 2023 roku dr hab. prof.US Adam Stecyk oraz dr hab. prof. US  Maciej Czaplewski odbyli wyjazd w ramach projektu „Strefa Dostępności” w celu oceny przygotowania miasta do przyjmowania osób z niepełnosprawnościami zarówno pod względem wizyt turystycznych, jak i codziennego funkcjonowania. Wyjazd połączony był ze spotkaniem z Dyrektorem Instytutu Urbanistyki Republiki Słowenii

  więcej