Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej rozpoczął działalność 1 października 2019 r. na mocy Zarządzenia nr 137/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Uniwersytecie Szczecińskim.

Instytut tworzą pracownicy wywodzący się z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, kontynuujący bogate tradycje naukowe obu wydziałów.

W ramach Instytutu działają dwie katedry, zatrudniające łącznie 54 pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych.

 

Zarządzenie nr 137/2019 Rektora US  z dnia 26.09.2019 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

http://bip.usz.edu.pl/attachments/download/3981