Dla pracowników

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH

Zarządzenie nr 8 / 2019  Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania z dnia 18.11.2019 r.
w sprawie procedury zgłaszania oraz odrabiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych wynikającej z choroby lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

Zarządzenie nr  8 / 2019 Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarzadzania 

zał 1, 2 do zarządzenia nr 8_2019

 

Zarządzenie  191/2021  Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wliczania godzin dydaktycznych i innych zadań dydaktycznych do pensum oraz obowiązku prowadzenia konsultacji realizowanych przez nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Szczecińskim

Zarządzenie nr 191.2021 w spr. wliczania godzin dydaktycznych i innych zadań dydaktycznych do pensum…(1)

 

 

  • Dział Kadr US – druki do pobrania: (m.in. wzór oświadczenia pracownika odbywającego kwarantannę, wzory wniosków urlopowych, formularz wniosku o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia społecznego)
    http://dso.usz.edu.pl/druki
  • Dział Socjalny US – formularze wniosków:  (m.in. o refinansowanie wypoczynku, o świadczenie świąteczne, o przyznanie świadczenia dla dzieci „Choinka 2020”)
    http://sss.usz.edu.pl/wnioski