INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
ul. Mickiewicza 64
71-101  Szczecin
tel. 91 444 19 85

mail:  igpg@usz.edu.pl

 

 

 

 

Katarzyna Albrechcińska

Stanowisko starszy specjalista
Jednostka  Sekretariat  Instytutu,  Sekcja ds. Nauki
Pokój nr  336 Mickiewicza 64
Tel.  91 444 19 85
E-mail  katarzyna.albrechcinska@usz.edu.pl

Krystyna Janczak

Stanowisko specjalista
Jednostka  Sekcja ds. Nauki
Pokój nr  14 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 24 70
E-mail  krystyna.janczak@usz.edu.pl

Agnieszka Łazar

Stanowisko specjalista
Jednostka  Sekcja ds. Nauki
Pokój nr  304 Mickiewicza 64
Tel.  91 444 21 65
E-mail  agnieszka.lazar@usz.edu.pl

Ewelina Mróz

Stanowisko starszy referent
Jednostka  Sekcja ds. Nauki
Pokój nr  304 Mickiewicza 64
Tel.  91 444 21 65
E-mail  ewelina.mroz@usz.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej

Mickiewicza 64, telefon 91 444 1985
Mickiewicza 18, telefon 91 444 2470

Mickiewicza 64

Mickiewicza 18

Szczecin