W ramach Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej możliwe jest podjęcie studiów na takich kierunkach jak
Bezpieczeństwo Wodne, Gospodarka Przestrzenna,Turystyka i Rekreacja. Szczegóły dotyczące kierunków można znaleźć w zakładce „Informacje ogólne”.

W trakcie studiów w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej każdy student może nabywać doświadczenia i praktyki w aspekcie gospodarczym, zapisując się do jednego z najaktywniejszych kół naukowych funkcjonujących na Uniwersytecie Szczecińskim KN EconomUS, które nieprzerwanie działa od 2009 roku. Szczegółowe informacje na ten ten temat znajdują się w zakładce „Koła naukowe”.