W ramach Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej możliwe jest podjęcie studiów na takich kierunkach jak
Branding Miast i Regionów (NOWOŚĆ !),  Innowacyjna Gospodarka Miejska (NOWOŚĆ!) , Gospodarka Przestrzenna,Turystyka i Rekreacja.

W trakcie studiów w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej każdy student może nabywać doświadczenia i praktyki w aspekcie gospodarczym, zapisując się do jednego z najaktywniejszych kół naukowych funkcjonujących na Uniwersytecie Szczecińskim KN EconomUS, które nieprzerwanie działa od 2009 roku. Szczegółowe informacje na ten ten temat znajdują się w zakładce „Koła naukowe”.