Uniwersytet Szczeciński ogłasza nabór pracodawców zainteresowanych organizacją i realizacją dwumiesięcznych staży dla studentów III roku kierunku Bezpieczeństwo Wodne, będących beneficjentami projektu „Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego”.

W okresie realizacji wsparcia Pracodawca otrzymuje refundację wynagrodzenia opiekuna stażu, pozostałe koszty, tj. m.in. wynagrodzenie stażysty, koszty ubezpieczenia pozostają po stronie realizatora projektu, tj. Uniwersytetu Szczecińskiego.

Studenci kierowani na staż posiadają uprawnienia m.in. ratownika wodnego, starszego ratownika wodnego, patent PADI, operatora skutera ratowniczego.  

Nabór prowadzony jest do dnia 23 kwietnia 2021 roku.

Oferty należy składać na załączonym formularzu, na adres mailowy: krystyna.janczak@usz.edu.pl.

Dodatkowe informacje znajdują się w regulaminie staży, określającym obowiązki stron, tj. Uniwersytetu Szczecińskiego, który jest organizatorem stażu, Pracodawcy, przyjmującego studentów na staż oraz studentów kierunku „Bezpieczeństwo wodne”, którzy biorą udział w stażu.

STAZ_BW_2021_zaproszenie_pracodawcy

STAZ_BW_2021_Zal3_Formularz zgłoszeniowy pracodawcy

STAZ_BW_2021_Regulamin