Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Gospodarki  Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 9.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgra inż. Piotra Bińka

na temat: Czynniki lokalizacji morskich farm wiatrowych a ryzyko wystąpienia kolizji środowiskowych i konfliktów społecznych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza  ( link )  w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 10 marca  2021 r. do godz. 9:00.