Kierunek Turystyka i Rekreacja przypisany do Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego zajął zaszczytne trzecie miejsce w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020. Kierunek został oceniony na podstawie zestawu dwunastu wskaźników przyporządkowanych do sześciu kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, potencjał naukowy oraz umiędzynarodowienie.

http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/turystyka-i-rekreacja