Dr hab. Paweł Czapliński, prof. US z naszego Instytutu współautorem artykułu naukowego pt. „Future losses of ecosystem services due to coastal erosion in Europe” w czasopiśmie Science of the Total Environment za  200 punktów.

 Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych !!