W ramach XII edycji Konkursu oceniane będą prace wykonane w 2020 r. związane tematycznie z województwem zachodniopomorskim w kategoriach: planowania przestrzennego i urbanistycznego, projektowania architektonicznego oraz architektury krajobrazu.

Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Termin składania zgłoszeń – do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 15:30

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu znajdą Państwo na  stronie internetowej:  http://rbgp.pl/  w  zakładce Aktualności lub Inicjatywy/Konkursy.

 

formularz_DYPLOMY 2021

regulamin _DYPLOMY 2021_ost