Zapraszamy do studiowania na naszych kierunkach.

Więcej informacji o nich można znaleźć na stronie https://gpg.usz.edu.pl/studenci/

Oferujemy kierunki na studiach I stopnia (studia licencjackie) i II stopnia (studia magisterskie).

Wiedzę na tych kierunkach można zgłębiać w formułach: stacjonarnej i niestacjonarnej).

Nasze kierunki to:

· Branding miast i regionówNOWOŚĆ   

· Innowacyjna gospodarka miejskaNOWOŚĆ

· Gospodarka przestrzenna

· Turystyka i rekreacja

Student kierunku BRANDING MIAST I REGIONÓW przekona się sam, jak rozbudowane i ważne jest dbanie o wizerunek i komunikację miast i regionów. Absolwent dowie się, że warto jest być jednym z pierwszych specjalistów w tej dziedzinie i poznać tajniki prowadzenia brandingu miast i regionów! Na naszym kierunku wiemy jak przygotować, zrealizować, prowadzić działania promocyjne i wizerunkowe miast i regionów. Studiując na naszym kierunku zyskasz specjalistyczną, pogłębioną wiedzę oraz umiejętności poszukiwane na rynku pracy.

INNOWACYJNA GOSPODARKA MIEJSKA to odpowiedź na aktualne wymogi i oczekiwania współczesnego miast oraz jego otoczenia. Możliwość zdobycia najlepszych kompetencji i umiejętności tworzenia odpowiedniej jakości życia w przestrzeni miejskiej jest gwarancją satysfakcji i sukcesu zawodowego. Studia na kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy, oceny oraz innowacyjnych sposobów gospodarowania miastem i jego strefą wpływu w różnych aspektach.

Absolwent kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA ma szansę stać się twórczym projektantem, wnikliwie obserwującym i analizującym otaczającą go przestrzeń. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie analizy, diagnozy i planowania przestrzeni otaczającej człowieka zgodnie z jego potrzebami, normami cywilizacyjnymi i możliwościami technicznymi z poszanowaniem zasad ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Wykłady i ćwiczenia uzupełniają zajęcia terenowe w kraju i zagranicą, które pozwalają na dostosowanie treści do indywidualnych zainteresowań studenta.

Kształcenie na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA skoncentrowane jest na kwestiach funkcjonowania i organizacji turystyki w Polsce i na świecie. Studenci uczą się m.in.: kształtowania potrzeb współczesnego rynku turystycznego, wykorzystania metod badań rynku turystycznego na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego oraz znajomości protokołu dyplomatycznego w biznesie turystycznym. Absolwenci posiadają umiejętności podejmowania decyzji, twórczego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz współpracy z ludźmi.