Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego
na podstawie § 7. ust. 3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261, z późn. zm.).
informują, że dnia  8 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00   
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Magdaleny Olejniczak
na temat: „Militarne krajobrazy kulturowe północno-zachodniej Polski w świetle badań geograficznych” 
Promotor: dr hab. Michał Kupiec, prof. US   
Promotor pomocniczy: dr Natalia Sypion-Dutkowska

Recenzenci:

– dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski

– dr hab. Sebastian Bernat – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

W związku z koniecznością przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym, uczestnictwo będzie możliwe po uprzedniej rejestracji za pomoc formularza  LINK

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 07.07.2021 r. do godz. 9:00.

Zawiadomienie o publicznej obronie Magdaleny Olejniczak

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. Bernat

Recenzja prof. Myga-Piątek