JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński powołał prof. dr hab. Grażynę Rosę na Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej na kadencję 2021-2024