Jesteśmy firmą zajmującą się projektami w obszarze odnawialnych źródeł energii i chcielibyśmy zaproponować studentom geodezji, geoinformatyki i kartografii po drugim roku i wyżej płatne praktyki stażowe w okresie wakacji 07,08,09’2021r.

Dzięki praktykom w naszej firmie studenci poznają potencjalne możliwości i kierunki rozwoju OZE w Polsce oraz nauczą się biegle korzystać ze wszystkich dostępnych portali systemów informacji przestrzennej.

Dla najlepszych istnieją potencjalne możliwości zatrudnienia w przyszłości.

Chętnych zapraszamy do kontaktu na nasz adres email:  solartpv1@gmail.com