W dniu 26 listopada 2020 r. w ramach Rady Dydaktycznej odbyło się uroczyste wręczenie nagród w I edycji Konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) obronionych w roku akademickim 2018/2019 oraz w roku akademickim 2019/2020.

 Za najlepszą pracę dyplomową w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna uznano pracę licencjacką Pani Julity Skworcow   pt.: „Zapotrzebowanie na turystykę medyczną in vitro wśród Polaków”
napisaną pod kierunkiem Pani dr Elżbiety Mydłowskiej z naszego Instytutu.

Autorce pracy, Pani Julicie Skworcow, jak też Pani Promotor,
dr Elżbiecie Mydłowskiej serdecznie gratulujemy 🙂