IMPLICATIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SPATIAL MANAGEMENT AND E-ECONOMY.
E-ECONOMY. E-GEOGRAPHY

SZCZECIN–KOPENHAGA-OSLO-ROSKILDE

12 – 16.05.2020

W dniach 12 – 16.05. 2020 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa

Implikacje zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej i e-gospodarce. E-gospodarka. E-geografia.

której organizatorami były

Uniwersytet Szczeciński
Instytut Gospodarki Przestrzennej
i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie

Aalborg University

Do obszarów tematycznych, podjętych do dyskusji podczas konferencji można zaliczyć:

 • Nowe technologie w sferze społecznej i edukacji
 • Regionalna Polityka Gospodarcza
 • Rynek Komunikacji Elektronicznej
 • Infrastruktura cyfrowa jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Gospodarcze, społeczne i przestrzenne uwarunkowania
  i konsekwencje funkcjonowania i rozbudowy infrastruktury cyfrowej
 • Cyfryzacja administracji i usług publicznych jako warunek rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Przestrzenne zróżnicowanie cyfryzacji społeczeństwa – obszary luksusu i wykluczenia cyfrowego
 • Inteligentne miasta
 • Rynek KEP
 • Geografie cyberprzestrzeni
 • Kierunki rozwoju cywilizacji informacyjnej

Więcej informacji na stronie konferencji: https://lacznosc.usz.edu.pl/