Z przyjemnością informujemy, że nasza doktorantka mgr Aleksandra Werner otrzymała kolejną nagrodę w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu PFRON ,,Otwarte Drzwi” w kategorii dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

III miejsce 
Aleksandra Werner za pracę pt. „Turystyka osób z niepełnosprawnościami w kontekście udogodnień i ograniczeń dla miasta Szczecin na wybranych przykładach” – Uniwersytet Szczeciński.

SERDECZNIE  GRATULUJEMY !!

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rozstrzygniecie-konkursu-pfron-otwarte-drzwi-1/