W dniach 14-18 grudnia 2020 roku odbył się I Wirtualny Przegląd Kół Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego do którego zgłosiło się blisko 40 kół naukowych działających na naszym uniwersytecie. Jest nam miło poinformować, że wśród laureatów ogłoszonego konkursu na najlepsze koło naukowe, zaszczytne drugie miejsce zajął EconomUS – koło naukowe, które działa przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej.

Podczas ostatniego roku działania w niełatwych warunkach pandemii COVID studenci należący do koła udowodnili, że można rozwijać się i podejmować interesujące inicjatywy. W imieniu władz instytutu składamy serdeczne gratulacje na ręce opiekuna koła, którym jest dr Marcin Janowski.

Warto przybliżyć aktualne inicjatywy za które zostało docenione koło. KN EconomUS może pochwalić się wydaniem monografii naukowej Nauki ekonomiczne wobec zmian rynkowych z punktu widzenia młodego naukowca, której współautorami są pracownicy i studenci Uniwersytetu Szczecińskiego. Obszar zainteresowań obejmuje też realizację cyklicznych projektów badawczych, związanych z największymi targami pracy w województwie zachodniopomorskim Targi Pracy Netto Arena. KN EconoMUs był też organizatorem wirtualnego kursu języka migowego, który miał przybliżyć problemy osób głuchych i przełamać bariery komunikacji z tą grupą społeczną. Cykliczne spotkania w formule wywiadów z przedstawicielami otoczenia gospodarczego to kolejna inicjatywa studentów EconomUSa podczas których studenci mogli dowiedzieć się jak zmieniła się rzeczywistość gospodarcza w trakcie pandemii COVID.

Wymienione wyżej inicjatywy sprawiły, że KN EconomUS jest jednym z najaktywniejszych kół naukowych na Uniwersytecie Szczecińskim, godnie reprezentującym Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej.

Życzymy dalszych sukcesów