JM Rektor Uniwersytetu  Szczecińskiego
prof.dr hab. Waldemar Tarczyński
powołał dr hab. Rafała Klóskę, prof US
na Zastępcę Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej na kadencję 2021-2024